Jak zarejestrować VAT zagranicą?

Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż zagraniczną lub importujący towary do kraju powinien znać przepisy podatkowe w zakresie rozliczeń VAT. Jest to bardzo ważne, ponieważ w wielu przypadkach wymagana będzie rejestracja VAT zagranicą. Niedotrzymanie tego obowiązku może skutkować nałożeniem dotkliwych kar. Jak zatem zarejestrować VAT zagranicą? W jakich sytuacjach należy tego dokonać? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się poniżej.

Podatek VAT w Unii Europejskiej

Podatek VAT, czyli Value Added Tax obowiązuje w całej UE. Oczywiście obowiązujące w danym kraju stawki podatkowe ustalane są odrębnie przez każde państwo członkowskie. Przykładowo w Polsce podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%, ale ustawa przewiduje jednak przypadki, w których zastosowanie znajdują obniżone stawki podatku od towarów i usług, czyli 0%, 5% i 8%. Jak wygląda to w przypadku innych krajów UE? Przykładowo podstawa składka VAT w Hiszpanii wynosi 21%, a dodatkowo funkcjonują również dwie stawki obniżone w wysokości 10% i 4% oraz stawka zerowa.

Na czym polega rejestracja VAT zagranicą?

Rejestracji VAT zagranicą dokonuje się w celu zastosowania do przepisów podatkowych obowiązujących w danym państwie. Przedsiębiorca, który dokonuje rejestracji VAT zagranicą uzyskuje status NETP (ang. Non-Established Taxable Person), czyli osoby niepodlegającej opodatkowaniu. Oznacza to, że podmiot ten jest zwolniony z płacenia podatków od przychodu w kraju, w którym jest wyłącznie zarejestrowany na VAT. Rejestracja VAT umożliwia natomiast otrzymanie zwrotu podatku zapłaconego w danym państwie lub naliczenie podatku VAT od sprzedaży towarów klientom z tego kraju.

Jak zarejestrować się na VAT w Unii Europejskiej?

Na wstępie należy zaznaczyć, że rejestracja VAT zagranicą jest darmowa, a obowiązek jej dokonania pojawia się jeszcze przed dokonaniem pierwszej transakcji zagranicznej. Zgłoszenie o rejestrację jako podatnik VAT UE może zostać złożone w formie elektronicznej lub stacjonarnie we właściwym urzędzie skarbowym. Po zakończeniu procesu rejestracji firma otrzymuje nowy, europejski NIP, a w międzynarodowych transakcjach musi posługiwać się dodatkowo przedrostkiem oznaczającym kraj (w przypadku Polski jest to PL).

Kiedy występuje obowiązek rejestracji VAT zagranicą?

Przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że obowiązek rejestracji na VAT zagranicą może pojawić się w różnych sytuacjach. Dotyczy przede wszystkim firm, które dokonują sprzedaży towarów poza Unię Europejską lub importują je z krajów nienależących do wspólnoty. Przykładowo chcąc prowadzić sprzedaż do Wielkiej Brytanii, która zdecydowała się na wyjście z UE należy zarejestrować VAT w Wielkiej Brytanii.

Warto również wiedzieć, że obowiązek rejestracji na VAT dotyczy również handlu wewnątrz wspólnoty. W tym przypadku jednak pojawia się w momencie przekroczenia limitu sprzedaży wysyłkowej do danego kraju. Limity te zostały ujednolicone wraz z wprowadzeniem procedury VAT-OSS i wynoszą obecnie 10 tys. euro dla każdego państwa członkowskiego. Należy także zaznaczyć, że prawo umożliwia przedsiębiorcom wybór i rejestrację na VAT w kraju UE mimo nieprzekraczania obowiązujących limitów. Wiąże się to jednak z koniecznością spełnienia obowiązujących w danym państwie formalności, co może być uciążliwe, jeżeli weźmiemy pod uwagę osiąganie niskich przychodów ze sprzedaży w tym kraju.

Obowiązek rejestracji VAT w danym kraju występuje również w przypadku magazynowania własnych towarów na jego terenie, np. w magazynie Amazon we Francji. Wiąże się to z obowiązkiem rozliczenia w deklaracjach VAT przesyłki towarów pomiędzy państwami UE. Należy również pamiętać, że sprzedaż towaru magazynowanego w danym kraju podlega co do zasady opodatkowaniu w tym samym państwie bez względu na ich wartość, czy osiągane przychody ze sprzedaży. Obowiązkowej rejestracji VAT wynikającej z magazynowania towarów zagranicą należy dokonać jeszcze zanim towary te zostaną sprzedane i opuszczą magazyn.

Przestrzeganie przepisów dotyczących rejestracji VAT zagranicą jest bardzo ważne, ponieważ niedotrzymanie tego obowiązku może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, do których należą m.in. sankcje karno-skarbowe, czy nałożenie blokady przez platformę sprzedażową. Mając świadomość, że przepisy te są dosyć skomplikowane oraz mogą się zmieniać warto korzystać z pomocy specjalistów w tym zakresie, którzy są dostępni na: taxology.co.

Jak zarejestrować VAT zagranicą?
Rate this post

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here