Czy niezdolność do pracy daje podstawy do ubiegania się o rentę?

Niezdolność do pracy wiąże się z czasowym lub całkowitym zaprzestaniem wykonywania pracy zarobkowej, a zatem z utraceniem stałego dochodu. Może być efektem nieszczęśliwego zdarzenia, które spowodowało powstanie określonego uszczerbku na zdrowiu. W zależności od tego, jak silny jest doznany uraz i jak duży ma wpływ na wykonywanie pracy, różna jest wysokość odszkodowania i inny jest okres jego wypłaty.

Zasadniczo, odszkodowanie takie jest przyznawane na cały okres, w którym osoba poszkodowana wykazuje niezdolność do pracy i ma pokryć podstawowe potrzeby życiowe oraz koszty leczenia i rekonwalescencji. Z tego względu, poszkodowany może liczyć na jednorazową pomoc lub rentę wypłacaną do końca życia. Kiedy i kto może starać się o przyznanie renty?

Renta ubezpieczeniowa – kto może o nią wystąpić?

Podobnie jak każde inne świadczenie pieniężna, renta ubezpieczeniowa jest wypłacana osobie poszkodowanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. O jej przyznanie może zatem każda osoba, która w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia, na przykład komunikacyjnego, doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który wymaga specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. Cały okres rekonwalescencji to czas, kiedy osoba ta jest niezdolna do wykonywania pracy zarobkowej, a zatem jest pozbawiona środków do życia. Z tytułu ubezpieczenia przysługuje jej prawo do otrzymania jednorazowej, okresowej lub stałej zapomogi. Jeśli nieszczęśliwe zdarzenie było wynikiem wypadku drogowego z winy innego kierowcy, odszkodowanie jest wypłacane z OC sprawcy tego wypadku.

O rentę ubezpieczeniową można ubiegać się wyłącznie wtedy, gdy mamy do czynienia z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Przyznaje się ją na pokrycie potrzeb pokrzywdzonego, które zaistniały bezpośrednio po zdarzeniu lub są jego następstwem, a sam poszkodowany nie ma możliwości zapewnienia sobie środków na powrót do zdrowia. Wypłata świadczenia jest obowiązkiem właściwego towarzystwa ubezpieczeniowego i następuje w miesięcznych ratach przez cały okres powrotu do zdrowia lub jest jednorazową pomocą.

W jakich sytuacjach można się starać o rentę?

Zanim wykupisz właściwą polisę ubezpieczeniową, koniecznie zapoznaj się z jej treścią, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Pamiętaj, że w celu otrzymania renty musisz przedstawić odpowiednie dokumenty, o których mowa w polisie. Mało tego, zgodnie z jej zapisem, muszą zaistnieć odpowiednie okoliczności i zostać spełnione określone zasady, które dają podstawę do ustalenia rodzaju roszczenia, jego wysokości i formy wypłaty. Wzrost potrzeb finansowych poszkodowanego w związku z potrzebą opłacenia specjalistycznego leczenia i rehabilitacji to główny argument uprawniający do otrzymania renty. Niemniej ważny jest fakt utraty pracy, co jest następstwem niemożliwością wykonywania swoich obowiązków w wymiarze sprzed wypadku. Wysokość renty ma wówczas pokryć część lub całość dochodów, które poszkodowany mógłby otrzymać w okresie swojej niezdolności do pracy. Dotyczy to również sytuacji, gdy poszkodowany nie ma żadnych perspektyw na przyszłość z powodu utraty możliwości wykonywania pracy zawodowej i jedynym rozwiązaniem jest przekwalifikowanie się. Renta pozwala wtedy rozpocząć kurs zawodowy, odbyć szkolenia lub rozpocząć wybrany kierunek studiów.

Wysokość renty ubezpieczeniowej

Wysokość renty ustala się na podstawie różnych czynników, a sama procedura wygląda podobnie w niemal wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Jej kwota to najczęściej różnica pomiędzy dochodami poszkodowanego sprzed wypadku a dochodami, jakie otrzymuje on po tym zdarzeniu. Oprócz świadczenia z polisy, osoba poszkodowana może również ubiegać się o wypłatę renty z ZUS, do której prawo jest ustawowo zagwarantowane. Jej wysokość ustala się odejmując kwotę wynagrodzenia otrzymywanego przed wypadkiem. Do otrzymania świadczeń z polisy lub z ZUS będą wymagane stosowne dokumenty, potwierdzające rozmiar poniesionego uszczerbku na zdrowiu, przebytego leczenia i rehabilitacji, zaświadczenia o aktualnej sytuacji finansowej ubezpieczonego.

Poprzedni artykułDlaczego ulotki są doskonałym narzędziem marketingowym dla małych firm?
Następny artykułZarabianie w internecie to łatwa rzecz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj