Niezdolność do pracy wiąże się z czasowym lub całkowitym zaprzestaniem wykonywania pracy zarobkowej, a zatem z utraceniem stałego dochodu. Może być efektem nieszczęśliwego zdarzenia, które spowodowało powstanie określonego uszczerbku na zdrowiu. W zależności od tego, jak silny jest doznany...
Od obowiązku płacenia OC nie można się uchylać i to nie tylko dlatego, że grożą za to kary finansowe. Brak ważnej polisy to pozorna oszczędność, która mści się wtedy, gdy dochodzi do kolizji lub wypadku. Składki często stanowią...
Bezpośrednia likwidacja szkód to przełom w kwestii wygody kierowców. Dzięki tej usłudze masz szansę uzyskać pomoc od swojego sprawdzonego ubezpieczyciela, zamiast powierzać sprawy w ręce nieznajomej agencji. Pokryje on wszelkie zasadne koszty i zorganizuje formalności związane z likwidacją...
Zainteresowanie indywidualną opieką medyczną z roku na rok rośnie. Oto kilka najważniejszych powodów, dla których warto otoczyć ochroną ubezpieczeniową całą rodzinę Specjaliści w zasięgu ręki Jedną z najważniejszych zalet indywidualnej opieki medycznej, jest szybkość dotarcia do specjalistów właściwie każdej specjalizacji medycznej....

Polecane