Czy każdy pracownik musi odbyć szkolenie bhp przed podjęciem pracy?

Przepisy prawa jasno mówią o tym, że każdy pracownik musi odbyć szkolenie wstępne bhp przed podjęciem pracy. Jednak od tej reguły jest jeden wyjątek – między innymi o nim piszemy w poniższym artykule.

Przepisy mówią, że pracownik musi odbyć szkolenie bhp przed podjęciem pracy

Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz potrzebnych umiejętności, nie posiada orzeczenia lekarza dopuszczającego ją do wykonywania pracy danego rodzaju a także nie zna zasad dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. Co więcej, przedsiębiorca jest zobowiązany do zorganizowania lub przeprowadzenia szkolenia wstępnego dla nowozatrudnionego podwładnego. Kurs odbywa się w czasie pracy, a jego koszty pokrywa firma. O tym wszystkim przeczytasz we właściwych przepisach prawa.

Wyjątek od reguły

Od tej reguły jest jeden wyjątek – szkolenie nie jest wymagane w momencie, gdy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u tego samego pracodawcy bezpośrednio przed podpisaniem kolejnej umowy.

Przykład

Pan Jan pracuje w zakładzie X na stanowisku operatora maszyn. Pracodawca zawarł z nim umowę na czas określony od 01.01.2019r do dnia 31.05.2019r. W dniu 31.05.2019r pracodawca zawarł z Panem Janem kolejną umowę o pracę na okres od dnia 01.06.2019r do dnia 31.08.2019r na tym samym stanowisku. Pan Jan nie musi odbywać po raz kolejny szkolenia wstępnego.

Jaką wiedzę gwarantuje wstępne szkolenie bhp?

Na wstępnym szkoleniu z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nowoprzyjęty pracownik powinien poznać przepisy bhp w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych mu zadań. Instruktaż przygotowuje zatrudnionego do bezpiecznej, przemyślanej pracy – ale też troski o siebie i współpracowników. Szkolenie uczy również schematu postępowania
w sytuacjach zagrożenia zdrowia oraz życia czy udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu. Pracownik poznaje czynniki niebezpieczne i szkodliwe występujące podczas pracy na jego stanowisku oraz działania profilaktyczne wprowadzone przez pracodawcę celem zmniejszenia poziomu ryzyka zawodowego. Zapoznaje się z wynikami badań i pomiarów czynników szkodliwych środowiska pracy oraz poznaje zasady wykorzystania odpowiednich środków ochrony indywidualnej podczas pracy w narażeniu na te czynniki.

Pracownik jest zobowiązany potwierdzić na piśmie odbycie wstępnego szkolenia – powinno to zostać odnotowane w jego aktach osobowych.

Podstawa prawna

Poniższe przepisy obowiązują pracodawcę do odbycia szkolenia bhp oraz zorganizowania kursu swoim podwładnym.

  • Artykuł 2373 § 21 Kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie
    w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.”
  • Artykuł 2373 § 2 Kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”

Podsumowanie

Każdy pracownik musi przejść wstępne szkolenie bhp przed rozpoczęciem pracy – obowiązek odbycia przeszkolenia jest regulowany w odpowiednich przepisach prawa. Mimo to istnieje wyjątek od reguły – sytuacja, w której osoba zatrudniona zawiera kolejną umowę z tym samym pracodawcą na tym samym stanowisku, bez przerwy w zatrudnieniu.

Więcej o szkoleniu wstępnym na https://www.bhp-center.com.pl/szkolenia-bhp/szkolenia-wstepne/

Poprzedni artykułSystem WMS w ramach oprogramowania OptiMES – perfekcyjne połączenie
Następny artykułPrawo własności intelektualnej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj