Jakie koszty wiążą się z wykonaniem przyłącza wodociągowego?

Przyłącze wodociągowe to pojęcie, którego zdefiniowanie jest bardzo istotne. Wpływa ono bowiem na zakres obowiązków budowy i obowiązków finansowych podmiotu, który zamierza przyłączyć się do sieci. Podmiot przyłączany musi bowiem wybudować przyłącze wodociągowe, ponieść wszelkie koszty z tym związane, a następnie zapewnić niezawodne działanie przyłącza. O jakich kosztach właściwie mowa?

Jakie koszty wiążą się z wykonaniem przyłącza wodociągowego?

Jak dowiedzieć się możemy z bloga Legalna Budowa (https://legalnabudowa.pl/remediacja-gruntow), z wybudowaniem przyłącza wodociągowego wiążą się zwykle znaczące koszty. Za co musimy zapłacić? Przede wszystkim, zgodnie z art. 15 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, „realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci”. Konieczne będzie zatem, abyśmy sami opłacili między innymi wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego, wykonanie przez specjalistę projektu przyłącza i cały proces budowy. Będziemy także musieli pokryć koszty związane z odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym oraz odbywającymi się w trakcie próbami technicznymi i pracami geodezyjnymi.

Całkowity koszt wykonania przyłącza wodociągowego zależny jest od długości przyłącza, terenu, na którym prowadzona będzie budowa, oraz cen rynkowych w okolicy. Wygodnym rozwiązaniem jest odpłatne zlecenie prac miejscowej spółce wodno-kanalizacyjnej, choć za o wiele tańsze uznaje się rozbicie kosztów na koszty związane z wykonaniem projektu, koszty materiałów i koszty zlecenia budowy odpowiedniemu podmiotowi.

Czy przedsiębiorstwo będące dostawcą wody także ponosi jakieś koszty?

Owszem, jeśli podczas budowy naszego przyłącza wodociągowego powstaje sieć wodno-kanalizacyjna przewidziana przez gminę w stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dostawca, a nie odbiorca usług, ponosi także koszty związane z kupnem, instalacją i utrzymaniem wodomierza głównego, który jest umieszczany na każdym przyłączu wodociągowym.

Poprzedni artykułJak wynająć dobre biuro?
Następny artykułInwestowanie w nieruchomości – bezpieczna lokata kapitału?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj