Kto powinien zostać mediatorem?

Sprawy sądowe w wielu przypadkach ciągną się latami ze względu na brak komunikacji między stronami, niechęć w stosunku do rozmów i pójścia na kompromis. W takich sytuacjach konieczne mogą być mediacje, mające na celu doprowadzenie do ugody i rozwiązanie sporu. Mediator pełni rolę pośrednika, jednocześnie zachowując bezstronność oraz neutralność. Nie narzuca konkretnego rozwiązania, a jedynie proponuje istniejące wyjścia z sytuacji. Ostatecznie strony decydują o porozumieniu oraz jego ostatecznym charakterze. Kto może zostać mediatorem i jakie cechy charakteru są pożądane w tym zawodzie?

Kto może zostać mediatorem? – Warunki prawne

Mediacje mogą dotyczyć zarówno spraw cywilnych, karnych oraz nieletnich. W pierwszym przypadku wymogi prawne zostały przedstawione w sposób ogólny, warunkując jedynie, iż mediator zajmujący się sprawami cywilnymi (rozwody, kwestie gospodarcze, prawo pracy) musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzystać z praw publicznych. Z funkcji mediatora wykluczeni są sędziowie, za wyjątkiem sędziów w stanie spoczynku. Nie występują ograniczenia ze względu na wiek, co oznacza, że zawód może uprawiać osoba, która ukończyła 18 rok życia.

Mediacje w sprawach karnych i nieletnich wymagają od osoby chcącej zostać mediatorem spełnienia następujących warunków:

 • ukończony 26 rok życia,
 • korzystanie z pełni praw obywatelskich i publicznych,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • obywatelstwo polskie, jednego z krajów UE, EFTA lub innego, o ile na podstawie przepisów unijnych może rozpocząć pracę na terenie RP (dot. spraw karnych),
 • wpisanie na listę stałych mediatorów, prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych,
 • brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo (dot. spraw karnych),
 • rękojmia należytego wykonywania obowiązków,
 • posiadanie wiedzy z zakresu przeprowadzania mediacji, rozwiązywania konfliktów i umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • odbycie szkolenie dla mediatorów (dot. spraw nieletnich),
 • ukończenie studiów psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, prawniczych lub resocjalizacji oraz posiadanie doświadczenia związanego z
 • wychowaniem i resocjalizacją młodzieży (dot. spraw nieletnich).

Jakie cechy powinien mieć dobry mediator?

Zważywszy na to, iż mediacje w wielu przypadkach, zwłaszcza w sprawach cywilnych, dotyczą spraw mocno nacechowanych emocjonalnie, mediator powinien wykazać się odpowiednim podejściem do obu stron, a także wiedzą dotyczącą zachowań ludzkich oraz zdolnością ich interpretacji. Kluczowa jest zdolność szybkiego nawiązywania relacji, która przekłada się na zdobycie zaufania stron i w konsekwencji szybszą szansę rozwiązania sporu. Niezwykle ważna jest umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków. Szczegółowe wymogi i kompetencje dla osób chcących pełnić tę funkcję i być wpisane na listę stałych mediatorów określają ośrodki mediacyjne. Listy następnie są przekazywane sądom okręgowym.

Ile zarabia mediator?

Zawód mediatora nie należy do pełnoetatowych, dlatego osoby pełniące tę funkcję najczęściej traktują ją jako pracę dodatkową. Wysokość wynagrodzenia w przypadku mediacji ze skierowania sądu została określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2016 roku. W sprawach, które dotyczą praw majątkowych, za mediacje można otrzymać 150 zł – 2000 zł. W sprawach cywilnych gdzie nie ustala się wartości sporu, wynagrodzenie za pierwsze spotkanie wynosi 150 zł, za kolejne 100 zł, jednak suma nie może przekroczyć 450 zł. W przypadku spraw karnych i nieletnich, koszty wynagrodzenia zostają przerzucone na Skarb Państwa. W sprawach cywilnych z reguły strony dzielą się po połowie. Jeśli mediacje mają charakter pozasądowy, stosuje się ceny rynkowe, ustalone przez dany ośrodek mediacyjny.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości Kancelarii Adwokackiej Edyta Wojciechowska z Poznania.

Poprzedni artykułJak wybrać kancelarię adwokacką?
Następny artykułKiedy commissioning jest konieczny do uzyskania certyfikatu?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj