Pozew o alimenty – kto może go złożyć?

Ponoszenie wszelkich kosztów na utrzymanie i wychowanie dziecka spoczywa zawsze na obojgu rodziców – jest to tzw. obowiązek alimentacyjny. Jednak alimenty nie są związane wyłącznie z utrzymywaniem swojego potomstwa, gdyż mają do nich prawo również inne jednostki. Kto może się starać o te świadczenia?

Na kim spoczywa obowiązek alimentacyjny?

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, obowiązkiem alimentacyjnym obciążani są głównie krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. W pierwszej kolejności są to zstępni przed wstępnymi, a następnie wstępni przed rodzeństwem. Ci bliżsi stopniem zawsze są obciążeni w pierwszej kolejności. Kodeks wskazuje także, że obowiązek alimentacyjny może dotyczyć również rodziny niezwiązanej więzami krwi (np. ojczyma lub macochy wobec do pasierba).

Jak wysokie powinny być alimenty?

Wysokość alimentów ustalana jest indywidualnie, mają na nią wpływ głównie dwie kwestie – możliwości zarobkowe rodziców oraz usprawiedliwione potrzeby dziecka. W obu tych przypadkach rodzice powinni zapewnić potomkowi takie warunki materialne, w jakich sami obecnie żyją – nazywa się to zasadą równej stopy życiowej. Nawet jeśli ojciec i matka nie dysponują wysokimi dochodami, to w świetle prawa, ich obowiązkiem jest dzielenie się swoimi wpływami z dziećmi. Istnieją również sytuacje najwyższej wagi, w których to rodzice zobowiązani są do wyprzedaży swojego majątku lub jego części, zalicza się do nich m. in ratowanie życia i zdrowia dziecka.

Kto może się starać o otrzymanie alimentów?

Zgodnie z prawem w naszym kraju pozew o przyznanie alimentów mogą wnosić:

 • Dzieci (od swoich rodziców)
 • Rodzice (od własnych dzieci)
 • Małżonek (od swojego współmałżonka)
 • Młodsze rodzeństwo (od starszych sióstr i braci)
 • Dzieci od współmałżonka ojca lub matki, który nie jest ich rodzicem

Starać się o te świadczenia mają prawo członkowie rodziny, za których utrzymanie, koszty powinien ponosić inny jej członek (dzieci otrzymujące alimenty od rodziców) oraz osoby będące w ciężkiej sytuacji finansowej. Istnieją jednak sytuacje, w których toczą się spory m. in. o wypłacanie alimentów. W takich przypadkach należy skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże osobom pozywającym dochodzić swoich praw. Takimi sprawami zajmuje się Kancelaria Adwokacka https://bskancelaria.pl.

Informacje, które powinien zawierać pozew o alimenty

Pozew składany do sądu rejonowego musi zawierać dane osobowe oraz adresowe osoby wnioskującej i pozwanej. Ponadto w dokumencie zamieszczone winny być uzasadnione roszczenia, wysokość alimentów, o jaką powód wnioskuje oraz termin ich płatności. Sam pozew powinien posiadać również załączniki potwierdzające opisaną sytuację i potrzeby z tym związane. W przypadku starania się o alimenty na dziecko dokumentami tymi będą:

 • Odpis aktu małżeństwa lub odpis wyroku separacyjnego, rozwodowego
 • Odpis aktu urodzenia dziecka
 • Poprzedni wyrok w sprawie o alimenty, jeśli miała ona miejsce
 • Zaświadczenie o wysokości zarobków, przyznawanych zasiłków, świadczeń lub dokument potwierdzający, że jest się osobą bezrobotną
 • Zaświadczenie ukazujące wysokość kosztów ponoszonych na dziecko
 • Wszystkie faktury i rachunki dotyczące utrzymania mieszkania domu/mieszkania, w którym dziecko mieszka
 • Inne dokumenty mające ważność dla sprawy

Złożenie pozwu o alimenty jest zwolnione z opłat sądowych. Sam dokument oraz wszystkie jego załączniki należy złożyć w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla strony pozwanej.

Poprzedni artykułJak wygląda proces ustawiania zbieżności kół? Jak poprawnie ustawić geometrię?
Następny artykułSMS premium – co warto o nim wiedzieć?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj