Podatek liniowy – dla kogo jest to rozwiązanie?

Podatek liniowy, który można wybrać dla swojego PIT, polega w uproszczeniu na opodatkowaniu dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jednolitą stawką podatku – 19%. Podstawą odliczenia podatku jest dochód. Można go pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, oraz o określone darowizny – nie więcej jednak, niż do kwoty stanowiącej 6% dochodu. Z założenia jednak przy tym rodzaju rozliczenia, podatnik przy PIT 2019 nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem czy dziećmi, nie może również skorzystać z większości odliczeń oraz ulg podatkowych.

Zalety i wady rozliczenia liniowego

Zgodnie z zasadami rozliczenia PIT-36 na zasadach ogólnych, podatnicy podlegają dwóm różnym stawkom podatkowym: 18% i 32%. Wyższa stawka podatkowa, czyli obecnie dla PIT za 2018 rok – 32% od dochodu dotyczy podatników, których dochód przekroczył kwotę pierwszego przedziału skali, czyli aktualnie ponad 85 528 zł. Do kwoty 85 528 zł podstawy obliczenia podatku (w złotych), podatek wynosi 18%, powyżej zaś – wynosi 15 395,04 zł + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł. Przy obliczeniach odejmuje się jednak kwotę zmniejszającą podatek.

Z tego wynika, że w dużym uproszczeniu podatek na poziomie 19% (podatek liniowy) będzie opłacalny dla podmiotów, które szybko osiągają maksymalny próg podatkowy 85 528 zł podstawy opodatkowania – a co za tym idzie były by zobowiązane do ponoszenia zobowiązań podatkowych na poziomie 32%. W przypadku niskich dochodów, to rozwiązanie najprawdopodobniej nie będzie opłacalne. Trudnością jest dodatkowe obliczenie możliwych ulg i odliczeń, które nie mogą być uwzględnione przy PIT-36L (podatek liniowy).

Druk księgowy dla podatników podatku liniowego

Podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na zasadach podatku liniowego (określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym o osób fizycznych), rozliczają się za pomocą druku księgowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu PIT-36L dla osób fizycznych lub PIT-36LS dla podatników będących przedsiębiorstwem w spadku.

Obecnie obowiązujący formularz ma 15 numer, który został określony w załączniku numer 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 23 listopada 2018 roku, w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Obecnie zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu PIT-36L w roku podatkowym PIT 2019 zostało połączone na jednym druku, z zeznaniem PIT-36LS. Wynika to z nowych zmian prawnych, umożliwiających odziedziczenie przedsiębiorstwa w spadku, nawet w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jak zgłosić się do podatku liniowego?

Podatek liniowy nie jest w żadnym wypadku wyborem automatycznym. Tego typu opodatkowanie, oraz rozliczenie PIT-36L (zarówno tradycyjny PIT jak i PIT online), następuje jedynie na jasny wniosek podatnika. Ta zasada obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku – wcześniej podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą był obejmowany z zasady podatkiem ryczałtowym (jako reguła). Obecnie (od 2003 roku) nastąpiło odwrócenie zasad – to opodatkowanie na zasadach ogólnych jest regułą, a opodatkowanie ryczałtem wyjątkiem. Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym – może być złożone w dowolnej formie, aczkolwiek powinno być jednak zgodne z innymi przepisami, dotyczącymi między innymi wpisów do odpowiednich rejestrów. Jednym z nich jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, gdzie już na początku rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej, podatnik składa oświadczenieo wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania. Dlatego, już na samym początku można złożyć odpowiedni dokument o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, łącznie z odpowiednim wnioskiem o wpis do CEIDG.

Zgodnie z zapisami ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych art. 9a, podatnik ma możliwość wyboru opodatkowania na zasadach podatku liniowego i rozliczenia na formularzu PIT-36L, po złożeniu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego opodatkowania. Co więcej ustawodawca przewiduje, że oświadczenie czy wniosek o zastosowanie specyficznej formy opodatkowania, może być złożone właśnie na zasadach przepisów ustawy o CEIDG.

W każdym razie, odpowiedni dokument powinien zostać złożony w zakreślonych ustawą terminach:

  • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym;

  • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Podsumowanie i rekomendacje

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, właściciel lub zarządzający nią muszą podjąć szereg ważnych decyzji. Jedną z nich jest sposób opodatkowania tej działalności. Jedną z opcji, jest tak zwany podatek liniowy. Ma on swoje zalety i wady, a ocena czy będzie prawidłowym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy może być trudna, ponieważ decyzję tę podejmuje się na przyszłość – co oznacza w pewnym sensie pracę na założeniach, prognozach i danych, które nie są w stu procentach pewne. Bezspornie, aby jednak podjąć prawidłową decyzję (jak opodatkować swoje przedsiębiorstwo), należy znać zasady i warunki kierujące każdym rodzajem opodatkowania.

Poprzedni artykułGdzie szukać pomocy w spłacie zadłużenia?
Następny artykułProwadzenie sklepu w internecie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj