Dowiedz się, dlaczego mediacja jest lepsza od postępowania sądowego?

Mediacja jest sposobem na dobrowolne rozwiązanie sporu przy pomocy osoby trzeciej, czyli tak zwanego mediatora. Jego zadaniem jest ułatwienie komunikacji pomiędzy stronami, jak i doprowadzenie ich do porozumienia. Najczęściej tego typu działania podejmuje się w wypadku spraw gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych, majątkowych czy też karnych.

Zalety mediacji, a postępowanie sądowe

Postępowanie mediacyjne ma wiele zalet. Między innymi jest to fakt, że nie zachodzi wówczas konieczność stresującego zeznawania przed sądem. Mediacje sądowe przebiegają dużo bardziej komfortowo, przy tym spokojniej i w przyjemniejszych warunkach. Obie strony konfliktu posiadają moc decydowania o praktycznie wszystkich sprawach, między innymi o wyborze mediatora, o przebiegu, jak i efekcie mediacji. Porozumienie zawiera się na zasadach, o których obie strony wiedzą i na które świadomie wyrażają zgodę.

Warto zauważyć, że mediatorzy nie wskazują winnego, ani nie wydają wyroku jak sąd – są bezstronni i tylko czuwają nad całością, prowadząc rozmowę w taki sposób, aby odbywała się bez agresji, z szacunkiem, jak również doprowadziła do kompromisu i sprawiedliwego dla wszystkich rozwiązania. Postępowania mediacyjne mają oczywiście charakter poufny. Nie wymagają również załatwiania nazbyt wielu formalności.

Wspólne ustalenie wszelakich punktów podpisywanego przez strony porozumienia wpływa też dużo korzystniej na późniejsze zastosowanie się do ustalonych zasad, aniżeli ma to miejsce w sytuacjach typowego rozwiązania konfliktów przed sądem. Tak samo jest z utrzymywaniem w przyszłości dobrych albo przynajmniej poprawnych relacji. Bywa to bardzo istotne w przypadku sporów rodzinnych, dotyczących chociażby ustalenia zasad rozstawania się małżonków, alimentów, czy podziału władzy rodzicielskiej po orzeczeniu rozwodu. Mediacja pomaga również nierzadko w naprawieniu zepsutych relacji, odbudowaniu ich, jak i w ponownym nawiązaniu odpowiednich stosunków.

Co istotne, zawarte dzięki mediacji porozumienie jest co do zasady oficjalnie zatwierdzane przez sąd i nabiera mocy prawnej. Stanie się tak oczywiście wyłącznie wtedy, kiedy sąd nie będzie miał żadnych obiekcji odnośnie ugody, na przykład nie będzie ona uznana za niezrozumiałą, zawierającą jakiekolwiek sprzeczności, czy niezgodną z obowiązującym prawem albo z tak zwanymi zasadami właściwego współżycia społecznego.

Koszty, jak i czas mediacji jako jej zalety

Wymieniając plusy mediacji nie można pominąć także kwestii finansowych. Koszty postępowania sądowego to zazwyczaj dość duży wydatek, na który składają się opłaty wpisowe, różne zaświadczenia, wyceny, opinie biegłych, odpisy notarialne, jak również wysoki koszt profesjonalnego pełnomocnika (np. radcy prawnego albo adwokata). Sprawa cywilna prowadzona z zastosowaniem mediacji pozwala na ich uniknięcie. Do przebiegu mediacji nie potrzeba bowiem pisemnych ekspertyz, rzeczoznawców czy też prawników, dzięki czemu obie strony mogą zaoszczędzić pieniądze.

Kolejną ważną sprawą będzie szybkość, z jaką postępowanie mediacyjne przebiega, co pozwala zaoszczędzić nasz czas. Na każdy spór poświęcanych jest zwykle od 3 do 4 sesji, co nie trwa dłużej, aniżeli 30 dni. Poza tym większość, bo prawie 80% z nich kończy się sukcesem, czyli dojściem do porozumienia. Zatem, kolejnym z plusów mediacji jest efektywność działania. W wypadku jednakże, kiedy jedna ze stron uzna, że nie ma ochoty uczestniczyć w takim rozwiązywaniu sporu, wówczas ma prawo do rezygnacji z mediacji. W świetle rozwoju technologicznego ważną informację stanowi również fakt, że zasady mediacji nie uwzględniają konieczności obecności osobistej, gdyż może ona przebiegać chociażby za pomocą połączenia internetowego (online).

Poprzedni artykułJak znaleźć dobrego prawnika IT? Czym się kierować?
Następny artykułKupić tani i dobry komputer to wcale nie sztuka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj